Koordinering

Gå til hovedinnhold

Koordinering


I naturskadesammenheng oppstår ofte et stort antall skader på kort tid innenfor et større eller mindre område. I forbindelse med slike hendelser vil det være behov for samordning av ressurser ut fra praktiske og økonomiske grunner. Samtidig hjelper dette til å sikre så lik behandling som mulig av skadene. Koordinering benyttes oftest i bygningsskadesammenheng. Det er Skadeutvalget som beslutter om en hendelse skal koordineres.
 
 

Landsdekkende koordinatorer ved storskade natur:

Multiconsult AS
E-post: naturskade@multiconsult.no