Kontantoppgjør

Gå til hovedinnhold

Kontantoppgjør


 

 

Det er selskapets egne vilkår som regulerer i hvilken grad skadelidte kan kreve kontantoppgjør. Hvordan kontantoppgjøret beregnes, bestemmes av selskapets vilkår. Selskapet kan avregne kontantoppgjør - beregnet med utgangspunkt i selskapets egne vilkår. 

Skader som blir reparert – eller som forventes å bli reparert:

Selskapet kan avregne skader under kr 100 000 uten at det foreligger dokumentasjon på at skaden er reparert eller blir reparert. Hvordan kontantoppgjøret beregnes, bestemmes av selskapets vilkår.

Beløpsgrensen på kr 100 000 kan fravikes dersom det ligger et notat eller lignende på saken som bekrefter at skadelidte har opplyst at skaden vil bli reparert, eller der det er helt åpenbart at skaden nødvendigvis må bli reparert.

Skader som ikke blir reparert:

Selskapet kan avregne nedgangen i bygningens økonomiske verdi som følge av skaden.

Reglene for kontantoppgjør i dette kapittelet gjelder også for skade på hage, hageanlegg og tomt.

Se også Eget arbeid

 

NB! Skader oppstått 31.12.2015 eller tidligere: Det er i utgangspunktet ingen angitt maksimumsgrense for kontantoppgjør under avregningsvilkårene til poolen. Ved kontantoppgjør gjelder eget selskaps eventuelle vilkårsbestemmelser eller policy. Ved kontantoppgjør må saksbehandler avklare eventuelle innsigelser fra panthavere i samsvar med god praksis, og at man innhenter dokumentasjon for kravet (i naturskadesammenheng er dette som minstekrav en takstrapport). Når det gjelder eget arbeid dekkes timepris som om det er en entreprenør som utfører arbeidet. Påløpt avgift etterbetales mot innsendelse av dokumentasjon.

Se også Eget arbeid