Eget arbeid

Gå til hovedinnhold

Eget arbeid

Skader inntruffet i 2016 eller senere:

Eget arbeid skal erstattes i samsvar med selskapets egne vilkår for skadeoppgjør ved brannskader. 

Skader inntruffet i 2015 eller tidligere:

Som hovedregel legges prisen for innleid hjelp til grunn ved oppgjør etter takst.
Dersom skadelidte utfører arbeid selv legges følgende til grunn:

Eget arbeid - privat:
For privatpersoner som utfører arbeid selv, enten det er redning, rydding eller reparasjon, legges takstens beløp til grunn, selv om taksten har benyttet priser for innleid hjelp. Begrunnelsen for dette er at en privatperson ofte vil bruke lenger tid på arbeidet enn hva taksten forutsetter og at vedkommende neppe oppnår de rabatter på innkjøpte materialer som en profesjonell kan oppnå.

Eget arbeid - næring:
Dersom en bedrift benytter egne ansatte til å utføre arbeid, enten det er redning, rydding eller reparasjon, erstattes kun bedriftens lønnsutgift. Dvs den lønn bedriften betaler til den ansatte med de påslag som følger av lov eller avtale (lønn, arbeidsgiveravgift, feriepenger o.l). Avansepåslag erstattes ikke.
NB! Avregningsvilkåret gjelder foran selskapets egne - der hvor disse er bedre.

Se også Kontantoppgjør