Klagebehandling

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Klagebehandling

Klagenemnda for naturskadesaker behandler klager som omhandler:

  • definisjonen av begrepet naturulykke
  • betingelsene for å redusere erstatningen
  • erstatningsreduksjonens størrelse
  • spørsmål om skaden har skjedd innenfor eller utenfor 5 dekar

Andre klager enn de som er nevnt over, må rettes til forsikringsselskapets eget klageorgan eller til Finansklagenemnda.

Se også Ankebehandling.