Frukttrær

Gå til hovedinnhold

Frukttrær

Naturskade på frukttrær kan avregnes dersom frukttrærne står i hagen eller på tomta - innenfor 5 dekar. 

Frukttrær i kommersiell virksomhet kan ikke avregnes, selv om de står innenfor 5 dekar.

Se også avling.