Avling

Gå til hovedinnhold

Avling

Avling på rot er unntatt fra dekning under naturskadeforsikringen i henhold til naturskadeforsikringsloven § 1, annet ledd. Den statlige naturskadeordningen erstatter heller ikke skade på slikt, jf naturskadeerstatningsloven § 2, tredje ledd.

Naturskade på høstet avling og planter i veksthus, kan avregnes.

Statens naturskadeordning, se egen oversikt