Fiskeredskap

Gå til hovedinnhold

Fiskeredskap


Fiskeredskap på fartøy eller i sjøen er unntatt.

Dersom det er tegnet brannforsikring på dette og det befinner seg på land i Norge, behandles det etter reglene for løsøre i henhold til naturskadeforsikringsloven § 1 annet ledd.