Beliggenhet

Gå til hovedinnhold

Beliggenhet

I en vurdering av avkortning kan beliggenhet tillegges vekt dersom skadelidte tidligere har hatt tilsvarende skader og ikke har fulgt selskapenes anvisninger om forebyggende tiltak.

Han er i så tilfelle å laste for ikke å ha forebygget skaden.

Se Avkortning.