Avgifter

Gå til hovedinnhold

Avgifter

De avgifter som sikrede ikke får trukket i sitt oppgjør med avgiftsmyndighetene, kan avregnes i poolen. Påløpt avgift etterbetales mot innsendelse av dokumentasjon.

I praksis vil det si at privatpersoner har krav på refusjon av betalt merverdiavgift i forbindelse med utbedring av naturskader. Det er en forutsetning at de kan dokumentere å ha betalt merverdiavgiften som skal erstattes.

Se også Merverdiavgift.