Merverdiavgift

Gå til hovedinnhold

Merverdiavgift

Merverdiavgift, som kunden ikke kan trekke i oppgjør med avgiftsmyndighetene, refunderes etter dokumenterte kostnader ved utbedring av skaden.

Erstatninger til kommuner bør vanligvis betales eksklusiv merverdiavgift, jf lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv, og rundskriv nr 24-2005 fra FNH. 
 
Vær oppmerksom på unntak fra hovedregel, blant annet at kommuner ikke kan kreve refusjon for merverdiavgift for kommunale boliger.
 

Viktig om avregningsreglene – merverdiavgift på fakturaer fra takstkonsulentene til momspliktige næringsdrivende

Forsikringsselskaper som får meldt nye naturskader, rekvirerer normalt takstkonsulent for befaring og taksering. Dette oppdraget bestilles av selskapet, som mottar faktura inkl. merverdiavgift. Selskapet kan ikke få fradrag for merverdiavgiften på fakturaen fra takstkonsulenten. Fakturaen inklusiv merverdiavgiften kan derfor avregnes mot NP.

Dersom takstkonsulenten skal følge opp utbedringsarbeidet for momspliktige næringsdrivende, må selskapet sørge for at fakturaene stiles til skadelidte og at merverdiavgiften trekkes fra i skadeoppgjøret til skadelidte. Merverdiavgiften i denne form for oppfølging kan selskapet ikke avregne mot Norsk Naturskadepool (NP).