Advokatutgifter

Gå til hovedinnhold

Advokatutgifter

 

Skadelidtes utgifter til advokat kan ikke avregnes i poolen.

Dette gjelder også i de tilfeller der advokatens medvirkning har gitt skadelidte en større erstatning enn den selskapet tilbød i utgangspunktet.

Det samme gjelder for utgifter til rådgiver eller andre som bistår skadelidte i skadeoppgjøret.

Slike utgifter kan ikke avregnes.

 

Selskapets utgifter, se utgifter til rettslige prosesser.

 

I noen sjeldne tilfeller kan det for selskapet være formålstjenlig om skadelidte tar advokat. Det handler ofte om at advokatens medvirkning er en forutsetning for i det hele tatt å få gjennomført skadeoppgjøret på en betryggende måte.

Skadeutvalget kan etter en konkret vurdering akseptere at slike advokatutgifter avregnes. Det er en forutsetning at selskapet før avregning retter en henvendelse til Skadeutvalget og at selskapet dokumenterer Skadeutvalgets svar i skadesaken.