Stadig flere skademeldinger etter ekstremværet «Hans»

Publisert

Oversvømt elv. Foto.

Det er veldig stor vannføring i elver og bekker. Her fra Alnaelva i Oslo. Foto: Svein Aursand.

Ekstremværet «Hans» har hittil ført til over 4000 innmeldte skader til forsikringsselskapene på bygninger, innbo og tomter.

Erstatningene på skadene som allerede er meldt inn, kan anslagvis bli opp mot 900 millioner kroner, ifølge beregninger fra Norsk Naturskadepool og Finans Norge.

­– Men anslagene er foreløpige, og vi venter langt flere skademeldinger fremover. Vi følger spesielt situasjonen rundt Drammensvassdraget og varslingene nøye, sier kommunikasjonsansvarlig i Norsk Naturskadepool, Stine Neverdal.

Det har kommet inn svært mange skademeldinger det siste døgnet. Forsikringsselskapene melder om stor pågang fra berørte kunder.

I tillegg til de forsikringsmeldte skadene kommer skader på blant annet veier og annen infrastruktur.

Stine Neverdal