Skredskaden i Halden

Publisert

Fra skredet. Foto.

Foto: Ståle Solem Ingebrigtsen/Norsk Naturskadepool.

I slutten av april inntraff en stor skredskade i Halden ved at et fjellparti raste ut og skadet et fabrikkbygg. Inne i bygget står det svært kostbare maskiner som også ble truffet av skredet. Størrelsen på de materielle skadene har tidligere vært anslått til å være rundt 900 millioner kroner. Anslaget er per oktober økt til i overkant av 1,2 milliarder.

Det er fortsatt noe usikkerhet rundt skadekostnadene, slik at dette vil kunne bli endret.

Ved naturskader har kundene på vanlig måte kontakt med forsikringsselskapet sitt som behandler skadesaken.

Norsk Naturskadepool er en lovpålagt ordning som trer inn i bakkant og utligner skaden fordelt på forsikringsselskapenes markedsandeler.

 

Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon