Rundt 10 000 innmeldte skader etter ekstremværet «Hans»

Publisert

Steinras. Illustrasjonsfoto.

Foto: ILYA/ Adobe Stock. Illustrasjonsfoto.

Forsikringsselskapene har hittil registrert rundt 10 000 skader på bygninger, innbo og tomter etter ekstremværet «Hans». Erstatningene for skadene som er meldt inn, kan anslagvis bli på rundt 1,8 milliarder kroner, ifølge beregninger fra Norsk Naturskadepool.

Anslagene er foreløpige, og det er fortsatt for tidlig å gi et totalt erstatningsbeløp. Tallene kan dermed fremdeles endre seg. Anslagene gjelder flom– og skredskader, samt skader som skyldes vanninntrenging utenfra. Rundt 6 700 av de registrerte skadene, tilsvarende 1,1 milliarder kroner, er definert som naturskader etter naturskadeforsikringsloven. For øvrige skader gjelder forsikringsselskapenes ordinære dekninger.

Ekstremværet «Hans» gjorde også stor skade på infrastruktur. Dette kommer i tillegg til skadene som dekkes av forsikringsordningene. 

Om Norsk Naturskadepool

Bygninger og innbo som forsikres mot brannskader gjennom hus og innboforsikring blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Ved skade kontakter kundene sitt eget forsikringsselskap.

Med naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke, som skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv, vulkanutbrudd, flodbølge og meteorittnedslag.

Alle forsikringsselskap som tilbyr brannforsikringer i Norge, er medlemmer i Norsk Naturskadepool.

Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon