Oppdaterte erstatningstall etter skredet i Halden

Publisert

Foto: Norsk Naturskadepool.

Størrelsen på de materielle skadene etter fjellskredet ved fabrikkbygningen i Halden har tidligere vært anslått til om lag 1,2 milliarder kroner. Anslaget som dekkes gjennom naturskadeforsikringsordningen er per 1. november økt til 1,26 milliarder kroner.

Skredet inntraff i april og ingen mennesker kom heldigvis fysisk til skade.

I en pressemelding fra Norske Skog opplyser selskapet at det er inngått en avtale med selskapet som har forsikret bedriften om dekning på inntil 2, 4 milliarder kroner for alle skadene. I dette beløpet inngår også erstatning for driftsavbrudd som ikke dekkes gjennom naturskadeforsikringsordningen.

Oppdatert estimat på avsetning for de materielle skadene som dekkes av naturskadeforsikringsordningen er 1 262 millioner kroner. Beløpet inneholder et oppgjør på 1 milliard kroner for maskinskadene, reparasjon av bygningsskadene inklusiv nødvendig fjellsikring for å utføre arbeidet og kostnader til sakkyndige.

Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til kostnadene med å sikre fjellskjæringen og gjenoppbygge bygningskonstruksjoner. Estimatet vil derfor kunne bli endret.  

Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon