Omfattende naturskade i Halden, april 2023

Publisert

Foto: Salamahtype Studio/Adobe Stock.

Oppdatert informasjon per 16 oktober: skaden har økt betraktelig i sum. Oppdatert estimat vil bli publisert i begynnelsen av november.

I slutten av april inntraff en stor naturskade i Halden, og størrelsen på de materielle skadene ble per juni anslått til rundt 900 millioner kroner, opplyser Norsk Naturskadepool.

Deler av et fjellparti raste ut og skadet en fabrikkbygning.

Ingen mennesker kom fysisk til skade, men skredet førte til omfattende materielle skader.

Det er svært stor usikkerhet rundt skadeomfanget og dermed også anslaget over materielle skader, slik at dette vil kunne bli endret.

Ved naturskader har kundene på vanlig måte kontakt med forsikringsselskapet sitt som behandler skadesaken.

Norsk Naturskadepool er en lovpålagt ordning som trer inn i bakkant og utligner skaden fordelt på forsikringsselskapenes markedsandeler.

Om Norsk Naturskadepool

Bygninger og innbo som forsikres mot brannskader gjennom hus og innboforsikring blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Ved skade kontakter kundene sitt eget forsikringsselskap.

Med naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke, som skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv, vulkanutbrudd, flodbølge og meteorittnedslag.

Alle forsikringsselskap som tilbyr brannforsikringer i Norge, er medlemmer i Norsk Naturskadepool.