Nye anslag på naturskadetall etter «Hans»

Publisert

Flom etter "Hans". Foto.

Foto: Ole Berg-Rusten/NTB.

Naturskadeerstatningene etter ekstremværet «Hans» i september er så langt estimert til 1,4 milliarder kroner, ifølge beregninger fra Norsk Naturskadepool.

Dette dreier seg om skader på bygninger, innbo og tomter som er definert som naturskader etter naturskadeforsikringsloven. I tillegg kommer øvrige vannskader som gjelder forsikringsselskapenes ordinære dekninger. De samlede erstatningene etter ekstremværet i august er anslagsvis på 1,8 milliarder kroner, men dette kan bli endret. Tallene gjelder flom– og skredskader, samt skader som skyldes vanninntrenging utenfra.

Ekstremværet gjorde også stor skade på infrastruktur. Dette kommer i tillegg til skadene som dekkes av forsikringsordningene.

Om Norsk Naturskadepool

Bygninger og innbo som forsikres mot brannskader gjennom hus og innboforsikring blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Ved skade kontakter kundene sitt eget forsikringsselskap.

Med naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke, som skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv, vulkanutbrudd, flodbølge og meteorittnedslag.

Alle forsikringsselskap som tilbyr brannforsikringer i Norge, er medlemmer i Norsk Naturskadepool.