Venter en betydelig økning i skader fremover etter ekstremværet «Hans»

Publisert

Skred. Foto.

Foto: Brynjulv Eide/Møre og Romsdal fylkeskommune.

Forsikringsselskapene har hittil registrert rundt 5 500 forsikringsmeldte skader på bygninger, innbo og tomter.

Erstatningene på disse skadene som allerede er meldt inn, kan anslagvis bli på rundt 1,3 milliarder kroner, ifølge beregninger fra Norsk Naturskadepool.

I tillegg kommer innmeldte skader på blant annet campingvogner og biler. Ekstremværet «Hans» har dessuten forårsaket store ødeleggelser på veier og annen infrastruktur som ikke er med i våre beregninger.

­– Vi understreker at anslagene kun gjelder allerede innmeldte skader og er foreløpige. Vi frykter betydelig flere skader i tiden fremover, og følger situasjonen og varslingene tett, sier administrerende direktør i Norsk Naturskadepool, Ståle Solem Ingebrigtsen.

Forsikringsselskapene hjelper kundene så raskt de kan og har omprioritert ressurser for å bistå de skadelidte.

– Svært mange er berørt av ekstremværet. Og mange av de skadelidte har store belastninger nå, sier Solem Ingebrigtsen.

*De innmeldte skadene forårsaket av flom og skred under "ekstremværet Hans" dekkes av naturskadeforsikringsordningen, mens noe dekkes av forsikringsselskapenes ordinære dekninger.

Om Norsk Naturskadepool

Bygninger og innbo som forsikres mot brannskader gjennom hus og innboforsikring blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Ved skade kontakter kundene sitt eget forsikringsselskap.

Med naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke, som skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv, vulkanutbrudd, flodbølge og meteorittnedslag.

Alle forsikringsselskap som tilbyr brannforsikringer i Norge, er medlemmer i Norsk Naturskadepool.

 

Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon