Fortsatt skademeldinger etter ekstremværet «Hans»

Publisert

Nærbilde av steinras. Foto.

Foto: Norsk Naturskadepool. Illustrasjonsbilde.

Forsikringsselskapene får fortsatt inn skademeldinger etter ekstremværet «Hans».

Forsikringsselskapene har hittil registrert rundt 9000 forsikringsmeldte skader på bygninger, innbo og tomter. Erstatningene for skadene som så langt er meldt inn, kan anslagvis bli på rundt 1,7 milliarder kroner*, ifølge beregninger fra Norsk Naturskadepool.

– Anslagene er foreløpige, og det er fortsatt en tidlig fase. Tallene kan dermed fremdeles endre seg, sier Ståle Solem Ingebrigtsen, administrerende direktør i Norsk Naturskadepool.

Anslagene gjelder alt fra flom– og skredskader til mindre skader som skyldes vanninntrenging utenfra. I tillegg kommer innmeldte skader på blant annet biler og campingvogner.

Ekstremværet «Hans» gjorde også stor skade på infrastruktur. Dette kommer i tillegg til skadene som dekkes av forsikringsordningene. 

*De innmeldte skadene forårsaket av flom og skred under ekstremværet «Hans» dekkes av naturskadeforsikringsordningen, mens noe dekkes av forsikringsselskapenes ordinære dekninger.

Om Norsk Naturskadepool

Bygninger og innbo som forsikres mot brannskader gjennom hus og innboforsikring blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Ved skade kontakter kundene sitt eget forsikringsselskap.

Med naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke, som skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv, vulkanutbrudd, flodbølge og meteorittnedslag.

Alle forsikringsselskap som tilbyr brannforsikringer i Norge, er medlemmer i Norsk Naturskadepool.

Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon
Stine Neverdal