Forsikringsskadene strømmer inn på grunn av ekstremværet «Hans»

Publisert

Oversvømmelser i Alnaelva

Forsikringsselskapene har hittil registrert nesten 5000 skader på bygninger, innbo og tomter. Erstatningene på disse skadene som allerede er meldt inn, kan anslagsvis bli på rundt en milliard kroner, ifølge beregninger fra Norsk Naturskadepool og Finans Norge.

I tillegg kommer innmeldte skader på campingvogner og biler. Ekstremværet «Hans» har dessuten forårsaket store ødeleggelser på veier og annen infrastruktur som ikke er med i våre beregninger.

– Anslagene er foreløpige, og vi frykter flere skader. Vi følger situasjonen rundt Drammensvassdraget og varslingene nøye, sier kommunikasjonsansvarlig i Norsk Naturskadepool, Stine Neverdal.

Forsikringsselskapene hjelper kundene så raskt de kan og har omprioritert ressurser for å bistå de skadelidte.

– Mange mennesker er berørt av ekstremværet. Skadeomfanget etter «Hans» er så omfattende at det nødvendigvis vil ta tid å utbedre alle skadene, sier Neverdal.

Om Norsk Naturskadepool

Bygninger og innbo som forsikres mot brannskader gjennom hus og innboforsikring blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Ved skade kontakter kundene sitt eget forsikringsselskap.

Med naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke, som skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv, vulkanutbrudd, flodbølge og meteorittnedslag.

Alle forsikringsselskap som tilbyr brannforsikringer i Norge, er medlemmer i Norsk Naturskadepool.

De innmeldte skadene forårsaket av flom og skred dekkes av naturskadeforsikringsordningen, mens noe dekkes av  forsikringsselskapenes ordinære dekninger.