Et omfattende naturskadeår

Publisert

Oversvømmelser. Illustrasjonsfoto.

Uværet "Hans" gjorde omfattende skader. Foto: Annika Byrde, NTB

2023 blir et svært omfattende naturskadeår. Målt i nominelle kroner vil 2023 bli det dyreste året siden naturskadeforsikringsordningen ble opprettet i 1980.

Da ekstremværet Hans rammet store deler av Østlandet i august ble flomskadene mange og omfattende. I tillegg rammet et fjellskred en industribedrift i Halden i april.

Disse to hendelsene trekker naturskadeerstatningene kraftig opp til rundt tre milliarder kroner hittil i år (per 31.oktober).

Mange fikk flomskader

Under ekstremværet Hans var det særlig flomskader som rammet enkeltområder og innbyggere hardt. Nesbyen i Hallingdal er blant kommunene med mange skader.

Totalt sett er 90 prosent av naturskadene etter ekstremværet Hans flomskader, mens resten av naturskadene er fordelt på skred og stormskader. I tillegg til det som er definert som naturskader etter loven, er det også en rekke skader som skyldes vanninntrenging utenfra.

Det er veldig ulikt hvilken situasjon de skadelidte etter ekstremværet befinner seg i. Noen har fått skaden ferdig reparert og har allerede flyttet tilbake, men hos andre er deler av huset revet og huset må stå til tørk.

– Noen får trolig ikke flytte tilbake før etter jul. Forsikringsselskapene og samarbeidspartnerne deres jobber hardt for å hjelpe de berørte, men det tar ofte tid å tørke opp etter slike skader. Flere steder er det også knapphet på håndverkere siden så mange ble rammet samtidig i samme område, sier Ståle Solem Ingebrigtsen, daglig leder i Norsk Naturskadepool.

Ved naturskader tar kundene på vanlig måte kontakt med forsikringsselskapet sitt som behandler skadesaken.

Norsk Naturskadepool er en lovpålagt ordning som trer inn i bakkant og utligner skaden fordelt på forsikringsselskapenes markedsandeler.

Kommunene informeres av Norsk Naturskadepool

Saksbehandlere har blitt omdisponert for å prioritere flomrammede med store skader.

– I år har skadesakene stått i kø utover høsten. Det er beundringsverdig hvordan mange berørte av flommens herjinger håndterte dette. Norsk Naturskadepool holder tett kontakt med de berørte kommunene for å informere om naturskadeforsikringsordningen, sier Solem Ingebrigtsen i Norsk Naturskadepool.

Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon