Skjema for erstatning og avregning ved naturskade

Skjemaene ble bare i svært liten grad benyttet og er derfor fjernet. Grunnen til dette er hovedsaklig at skadeoppgjørene i det alt vesentlige følger selskapenes egne vilkår og at det pr. 01.01.2022 bare er 2 sumbegrensninger når det gjelder avregning mot naturskadepoolen:

1. Fast trebrygge med maks. avregning kr 100 000 (pkt. 1.1.2)

2. Påbud fra offentlig myndighet med maks. avregning kr 1 000 000 - eller maksimalt førsterisikosummen (pkt. 1.1.4)

Oppgjorte skader bør likevel ha et skaderegnskap som viser hvordan selskapet har beregnet erstatningen og hva som er avregnet mot poolen.