Melding om rettssak

Gå til hovedinnhold

Melding om rettssak

Melding til Norsk naturskadepool om rettssak

Norsk Naturskadepool v/ Skadeutvalget
Postboks 2529 Solli
0202 Oslo
 
pool@finansnorge.no

Type naturskade:  
   
Skadedato: :
   
Skadested: :
   
Postadresse :
   
Gnr/bnr :
   
Eierens navn :
   
Type bygning som er skadet :
   
Skadeomfang (delvis/total) :
   
Kort orientering om saken, herunder kravets størrelse og årsak til at tvist er oppstått  
   
Forsikringsselskap, adr., telefon :
   
Skadenummer :
   
Skadebehandler/kontaktperson :
   


Sted:

Dato:

Underskrift: