Melding om rettssak

Melding til Norsk Naturskadepool om rettssak

Norsk Naturskadepool v/ Skadeutvalget
Postboks 2529 Solli
0202 Oslo
 
pool@finansnorge.no

Type naturskade:

 

 

 

Skadedato:

 

Skadested:

 

Postadresse:

 

Gnr/bnr:

 

Eierens navn:

 

Type bygning som er skadet:

 

Skadeomfang (delvis/total):

 

Kort orientering om saken, herunder kravets størrelse og årsak til at tvist er oppstått:

 

Forsikringsselskap, adr., telefon:

 

Skadenummer:

 

Skadebehandler/kontaktperson:

 

Sted:

Dato:

Underskrift: