Treffskader

Gå til hovedinnhold

Treffskader

Ting blåser omkring i storm og gjør skade. Dette kan f.eks. skje ved at bygningsdeler løsner og blåser mot andre bygninger.

Grunnlag for eventuell avkortning skal alltid vurderes. Dersom den delen som gjør skade er revet løs fra forsikringstakers egen bygning eller er forsikringstakers eget løsøre, og treffer annet som forsikringstaker eier, skal treffskaden avkortes i samme grad som skaden på den bygningen det løsnet fra eller som oppgjøret hadde blitt for løsøret som gjorde skaden.

Dersom forsikringstaker ikke er ansvarlig for gjenstanden som forårsaket treffskaden, foretas ingen avkortning.

Skader oppstår ved at trær faller over bygninger eller andre brannforsikrede gjenstander. Nødvendige omkostninger ved fjerning av treet - samt for å komme til og få utført reparasjon - kan også avregnes Norsk Naturskadepool. 
 
Se også trær.