Tanker/beholdere

Gå til hovedinnhold

Tanker/beholdere

Tanker eller beholdere kan være nedgravet eller være frittstående. Naturskade på slike kan avregnes dersom det er tegnet brannforsikring. 
 
Ved skade på frittstående tanker må en vurdere om skadelidte kan bebreides for eventuelle feil og svakheter.
 
Husk eventuelle fradragsregler i selskapets vilkår. 

Ved skade på væske i tank eller beholder - se eget punkt om dette.