Skinnegående materiell som tog og trikk

Gå til hovedinnhold

Skinnegående materiell som tog og trikk

Skader på skinnegående materiell som tog og trikk kan ikke kan avregnes i Norsk Naturskadepool.


Unntak:
Kran på skinner og skinnegående materiell i forlystelsesparker o.l. kan utlignes, så fremt det er tegnet brannforsikring og betalt naturskadepremie for slike.