Skadedato

Gå til hovedinnhold

Skadedato

Skadedato skal fastsettes til den dag da skaden treffer risikoen. 

Dersom det blir iverksatt redningstiltak før skade inntreffer, benyttes datoen for iverksettelse av redningstiltaket som skadedato.