Riving, rydding og bortkjøring av verdiløse rester

Gå til hovedinnhold

Riving, rydding og bortkjøring av verdiløse rester

For skader inntruffet i 2016 eller senere:

Selskapet kan avregne riving, rydding og bortkjøring av verdiløse rester i samsvar med selskapets egne vilkår for brannforsikring – med inntil kr 1.000.000.

Denne dekningen er å anse som en tilleggsforsikring som dekker utgifter utover gjenoppføringspris/gjenanskaffelsespris.

Presisering: Før tilleggsdekningen benyttes, belastes riving, rydding m.m. gjenverdien. Det er med andre ord først ved (eller tilnærmet ved) totalskade denne tilleggsdekningen kommer til utbetaling.

Summen er å anse som øvre grense gjeldende pr forsikret bygning.

Opprydding av Herreløst avfall kan ikke avregnes.

Se evt. behandling i Skadeutvalget sak nr 17/15.

  

For skader inntruffet i 2015 eller tidligere:
 

Etter felles naturskadevilkår (avregningsvilkår) pkt 3.3.1 omfatter forsikringen utgifter til riving, rydding og bortkjøring av verdiløse rester av skadde ting med tilsammen inntil kr 300.000. Dekningen er å anse som en tilleggsforsikring som dekker utgifter utover gjenoppføringspris/gjenanskaffelsespris.

Presisering: Før tilleggsdekningen benyttes, belastes riving, rydding m.m. gjenverdien. Det er med andre ord først ved (eller tilnærmet ved) totalskade denne tilleggsdekningen kommer til utbetaling. Summen er pr 01.03.2015 å anse som øvre grense gjeldende pr forsikret bygning.

Opprydding av Herreløst avfall kan ikke avregnes.

Se evt. behandling i Skadeutvalget sak nr 17/15