Produksjonsdyr

Gå til hovedinnhold

Produksjonsdyr

Det er naturlig å tegne brannforsikring på produksjonsdyr. Det skal derfor beregnes naturskadepremie.

Naturskade på produksjonsdyr kan avregnes mot Norsk Naturskadepool dersom selskapet har tegnet brannforsikring på dyrene og beregnet naturskadepremie.