Prisstigning

Gå til hovedinnhold

Prisstigning

Skadelidte har krav på prisstigning i den grad dette er en del av selskapets eget vilkår (for brannforsikring).

Selskapet kan utlikne erstatning for prisstigning i samsvar med gjeldende Vilkår for avregning mot Norsk Naturskadepool (for skader som har inntruffet i 2016 eller senere).

For skader som har inntruffet i 2015 eller tidligere, gjelder Felles naturskadevilkår for avregningen.