Penger

Gå til hovedinnhold

Penger

 
Skader oppstått i 2016 eller senere

Dersom penger omfattes av selskapets vilkår, kan det avregne inntil det beløp som fremgår av det gjeldende avregningsvilkåret. (men likevel avgrenset av selskapets vilkår - om beløpet der er lavere)

Skader oppstått i 2015 eller tidligere

Dersom løsøre er omfattet av forsikringen, kan selskapet avregne mot Norsk Naturskadepool inntil det beløp som fremgår av det gjeldende avregningsvilkåret.  Presisering, 3.3.6 penger, verdipapirer samt utgifter til rekonstruksjon av yrkesmanuskripter, yrkestegninger, datalagre o.l. med til sammen inntil kr 10.000,- ; Samlet sum pr gnr/bnr.

Avregningsvilkår