Overtid

Gå til hovedinnhold

Overtid

Hovedregelen er at overtid i forbindelse med utbedring av naturskade kan ikke avregnes. Overtid for å begrense avbrudds-/driftstapet kan heller ikke avregnes.

Unntak fra denne hovedregelen gjelder saker der de totale reparasjonsomkostningene beviselig reduseres ved bruk av overtid. I slike tilfeller kan overtid avregnes.

Det er imidlertid en viktig forutsetning at det i skaden ligger et godt og informativt notat som sannsynliggjør at bruken av overtid medfører en mest mulig rasjonell skadeutbedring.

 

Kort oppsummert:

Generell bruk av overtid

Kan ikke avregnes

Overtid for å redusere driftstapet

Kan ikke avregnes

Overtid som medfører en mer rasjonell skadeutbedring – det   vil si: utbedringen blir billigere enn om de som utbedrer bare arbeider normalarbeidsdag

Kan avregnes

NB! Viktig at   besparelsen er sannsynliggjort / dokumentert