Omsetningsverdi - eiendom

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Omsetningsverdi - eiendom

Dette er den prisen en eiendom (inkl. tomt) kan oppnå ved salg i det åpne markedet.

Når vi skal legge omsetningsverdien til grunn i et skadeoppgjør, og bygningen er totalskadet, skal tomteverdien skilles ut og trekkes fra.

Ved vurderingen skal man regne de eiendomsforhold som gjaldt på skadedagen, ikke hva man kan få ved å endre eierforhold, konsesjonsforhold o.s.v.

Grunnen til at tomten skal regnes med i utgangspunktet, er at beliggenheten er svært avgjørende ved vurderingen av verdien på en bygning.

Markedsverdi, salgsverdi og omsetningsverdi er begreper som ofte brukes om hverandre, men som i praksis normalt betyr det samme.

Hvordan finne omsetningsverdien av boligen:

                Omsetningsverdi av eiendommen (inkl. tomt)

                -  tomtens verdi

                = Omsetningsverdi for boligen

Det er takstkonsulenten som finner en boligs omsetningsverdi – eventuelt med ytterligere sakkyndig bistand.

 

Nedgang i omsetningsverdi

Når man skal finne nedgangen i omsetningsverdi, trekkes det for gjenverdier som det går an å omsette (selge).

Regneeksempel:

Omsetningsverdi av huset før skaden           kr            3.000.000
-  omsetningverdi av huset etter skaden        kr               500.000

= Nedgang i omsetningsverdi                        kr            2.500.000

I dette regneeksempelet er det altså gjenverdier som er omsettelige – for eksempel en tilnærmet uskadd grunnmur.

Dersom det ikke er gjenverdier, vil nedgangen i omsetningsverdi være lik omsetningsverdien:

Omsetningsverdi av huset før skaden           kr            3.000.000
-  omsetningsverdi av huset etter skaden      kr                          0

= Nedgang i omsetningsverdi                       kr            3.000.000