Motorvogner

I henhold til naturskadeforsikringsloven § 1, annet ledd er motorvogn og tilhenger til bil unntatt fra naturskadeforsikringen. Dersom motorvogn og tilhenger til bil er varer i næringsvirksomhet, vil dette likevel kunne avregnes under forutsetning av at det er tegnet brannforsikring og varen befinner seg på land i Norge. For brannforsikrede arbeidsmaskiner som ikke er motorvogn etter Vegtrafikkloven, gjelder samme regel. Eksempler på dette er borerigger, pælemaskiner og andre typer av mobile arbeidsmaskiner.

For at naturskade på mobile arbeidsmaskiner skal kunne avregnes i naturskadepoolen, er det et selvfølgelig krav at det er betalt naturskadepremie for risikoen og at dette fremgår av forsikringsavtalen.

Bulldozere, hjullastere, traktorer, showler og lignende maskiner som er motorvogn, kan ikke avregnes mot naturskadepoolen.

Definisjon av motorvogn: "Med motorvogn forstås kjøretøy som blir drevet fram med motor" - Lov om vegtrafikk §2 2. ledd.