Moloer

Gå til hovedinnhold

Moloer

Selv om det foreligger forsikring på moloer, omfattes ikke disse av naturskadeforsikringen, jfr. Vilkår for avregning mot Norsk Naturskadepool pkt. 1.5 (vilkår av 01.01.2020).

Det er mulig å søke erstatning for naturskade på molo gjennom Statens naturskadeordning.