Kostnadsoverskridelser

Gå til hovedinnhold

Kostnadsoverskridelser

Med kostnadsoverskridelser menes avvik fra det opprinnelige takstbeløpet. Dersom overskridelsen ikke overstiger 15 % av takstbeløpet, kan selskapet avregne overskridelsen.

Dersom overskridelsen er større enn 15 % av takstbeløpet, er hovedregelen at kostnadsoverskridelsen skal godkjennes og attesteres av den takstkonsulenten som opprinnelig takserte skaden. Det skal ligge en begrunnelse på skaden som opplyser årsaken til overskridelsen.

Dersom skadebehandler godkjenner en overskridelse, skal det ligge et fyllestgjørende/tilstrekkelig notat på saken, som gir opplysninger om hvorfor overskridelsen er akseptert.