Klimaskader - Kjøving

Gå til hovedinnhold

Klimaskader - Kjøving

Kjøving er et vinterfenomen i vassdrag. Årsaken er at vinteravløpet fryser og tetter hele elveprofilet. Vanligvis vil vannet "skjære seg ned", slik at problemene blir eliminert. I unntakstilfelle kan vannet flyte ut av profilet og islegge store områder. Dette kan føre til skade på bygninger.

Kjøving er ikke naturulykke og slike skader kan ikke avregnes i Norsk Naturskadepool.
 
Ankesak: 32/94 hytte - kjøving/isdannelse ikke naturulykke

Forutsatt abonnement i Lovdata:

1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2010-10-01. NSN-2010-13182 (P-vekt: 0:00) Naturskadeforsikringsloven. Spørsmål om skader på naust skyldes erstatnings-betingende flom, jf. naturskadeforsikringsloven §1 første ledd. Ankenemnda finner det ikke sannsynliggjort at skaden skyldes erstatningsbetingende flom, men at skaden var forårsaket av oppdemming som følge av kjøving i bekken. Klagen ble ikke tatt til følge av Ankenemnda.

2. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2010-03-18. NSN-2009-17976 (P-vekt:  0:00) Naturskadeforsikringsloven. Spørsmål om skader på uthus i form av sprekkdannelser på innvendig betonggulv og utvendig vegg « direkte skyldes naturulykke », jf. naturskadeforsikringsloven §1 første ledd.

Ankenemnda kom til at skaden ikke direkte skyldes en naturulykke, men at det dreide seg om setningsskader som hadde oppstått over tid. Klagen ble ikke tatt til følge.