Klimaskader - Jordtrykk

Gå til hovedinnhold

Klimaskader - Jordtrykk

 
Skader forårsaket av jordtrykk er ikke naturulykke og slike skader kan ikke avregnes. 
 
 
Ankesak:  24/94 bolig - jordtrykk ikke naturulykke 

Forutsatt abonnement i Lovdata:

Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-12-07. NSN-2011-10717 (P-vekt: 0:00) Naturskadeforsikringsloven. Spørsmål om skader på og i terrenget rundt en fritidsbolig direkte skyldes naturulykke, jf. lov om naturskadeforsikring §1 første ledd. Ankenemnda finner det ikke sannsynliggjort at skadene kan tilbakeføres til en naturulykke. Ankenemnda mener at skadene har utviklet seg over tid som følge av stort vanntilsig og mangelfull drenering. Klagen ble ikke tatt til følge i Ankenemnda.


Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-03-17. NSN-2010-24038 (P-vekt: 0:00) Naturskadeforsikringsloven. Spørsmål om brudd på vannledning direkte skyldes naturulykke, jf. lov om naturskadeforsikring §1 første ledd. Ankenemnda finner ikke at skaden har oppstått direkte ved en naturulykke. Klagen ble ikke tatt til følge i Ankenemnda.


Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-03-17. NSN-2010-10352 (P-vekt: 0:00) Naturskadeforsikringsloven. Spørsmål om skade på hageanlegg skyltes naturulykke, jf. lov om naturskadeforsikring §l første ledd. Ankenemnda finner det ikke sannsynliggjort at utrasingen av masser kan tilbakeføres til en naturulykke. Ankenemnda mener årsaken til utrasingen er at forstøtningsmuren som skulle holde massene på plass ga etter fordi den ikke var tilstrekkelig dimensjonert. Klagen ble ikke tatt til følge i Ankenemnda