Kajakk/kano/seilbrett

Gå til hovedinnhold

Kajakk/kano/seilbrett

Naturskade på kajakk, kano og seilbrett kan ikke avregnes mot Norsk Naturskadepool. 
 
I følge naturskadeforsikringsloven § 1 svarer selskapet ikke for skade på småbåter. Disse objektene er å betrakte som småbåter og omfattes således ikke av naturskadeforsikringen.