Herreløst avfall

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Herreløst avfall

Med herreløst avfall menes rester av objekter (ting) som er skadet i en naturulykke, og som er ført bort fra forsikringsstedet. Ofte ligger slike rester ved utløpet av vassdrag etter flom, eller i sjøen etter skred. Det kan dreie seg alt fra små mengder til betydelige mengder avfall fra mange forsikringstakere.

Opprydding av herreløst avfall kan ikke avregnes. Det er det offentlige som har ansvar for å rydde herreløst avfall.

Se også betenkningen Ansvarsforhold ved opprydding etter naturskader.