Grus og sten

Gå til hovedinnhold

Grus og sten

Grus og stein i hage, gårdsplass og tilførselsvei inngår under dekningen for dette jf naturskadeforsikringsloven § 1.

Grus og stein som varer i næringsvirksomhet er objekter som i utgangspunktet ikke vil anses som gjenstand for brannforsikring, som jo forutsetter en reell brannrisiko. 

I enkeltstående tilfeller vil dette likevel kunne være plassert og ha en beskaffenhet som gjør at sannsynlighet for skade ved brann (eller/og ved sot/varme fra brann) foreligger. I så fall må dette konkret angis, og brannforsikring være avtalt.

Eksempel på slikt kan være prydgrus i for eks. hvit farge.

Den statlige naturskadeordningen har i enkelttilfeller dekket skader på grus/singelhauger.