Glass/Isolerglass/Skilt

Gå til hovedinnhold

Glass/Isolerglass/Skilt

Vær oppmerksom på at en glassforsikring ofte ikke omfatter skader som erstattes under vilkår for brannforsikring.

Skader på glass, isolerglass og skilt alene, hvor egen glassforsikring foreligger, kan derfor ikke avregnes mot Norsk Naturskadepool.

Om brannforsikring foreligger, kan knusningsskader og treffskader avregnes. Saksbehandler må imidlertid være oppmerksom på selskapets eventuelle fradragsregler.

Duggdannelse på isolerglass utvikler seg gjerne over tid og skyldes svakheter i forseglingen mellom glassrutene. Dette er en følge av stadig forringelse av forseglingen. Skadene skyldes derfor ikke direkte naturulykke og faller således utenfor naturskadebegrepet, jf § 1 i naturskadeforsikringsloven. 

Dersom alders slitasje og påvirkning - og ikke naturskaden - utgjør hovedårsaken, skal skaden i utgangspunktet avslås helt. 

Når er alderssvekkelse hovedårsak? Det antas at ruten må være nærmere 75% verdiforringet før en kan vinne gehør for at alderssvekkelse er hovedårsak.

 
Ankesaker:

109/86
313/93
12/94
88/94

 

isolerglass - punktering/dugg - beskriver i detalj årsak og virkning 
isolerglass - 18 år vesentlig svekket
isolerglass - punktering/dugg
isolerglass - alder/vedlikehold
avslag
avslag
ikke naturulykke
avslag
 

Jf også ankesak nr. 12/89 storm bolig/isolerglass
svært værutsatt - hovedårsak langtidsvirkninger


ikke naturulykke