Gjerder

Gå til hovedinnhold

Gjerder

Se også hageanlegg.
 
Dersom gjerdet er en del av hageanlegget og er medforsikret innenfor forsikret eiendom (innenfor tomten - maksimalt 5 dekar), omfattes gjerdet av naturskadeforsikringen og skader kan - etter vanlige behandlingsregler - avregnes mot Norsk Naturskadepool.

Gjerder i skog og jordbruk kan bare avregnes når det er tegnet særskilt brannforsikring på gjerdene. 

Ankesak: 76/94 Stormskade - synlig råte/rust - 100% avkorting