Flytting og midlertidig lagring

Gå til hovedinnhold

Flytting og midlertidig lagring

Skader inntruffet i 2016 eller senere

Slike utgifter er dekket – og kan avregnes - i den grad de er omfattet av selskapets vilkår for oppgjør ved brannskader.

 

Skader inntruffet i 2015 eller tidligere

I forbindelse med en utløst naturulykke kan utgifter til flytting og midlertidig lagring av forsikrede ting med tilsammen inntil kr 50.000 belastes Norsk Naturskadepool. Eventuelt tap ut over dette må selskapet dekke selv i henhold til eget vilkår.

Flytting og midlertidig lagring av forsikrede ting som gjennomføres som en redningsaksjon før skaden inntreffer, er å betrakte som en del av skaden og begrenses ikke av bestemmelsen ovenfor. Se for øvrig kapittelet om Redning og sikring.

 

Presisering: summen er å forstå samlet pr. innbodekning innenfor samme gnr./bnr.