Flodbølge

Gå til hovedinnhold

Flodbølge


Skader som forvoldes ved flodbølge (tsunami), som følge av en naturskade, erstattes under naturskadedekningen.
 
En parallell her er for øvrig det som er anført om ”utgraving og skred” under avsnittet ”flom”.