Fellesledning

Gå til hovedinnhold

Fellesledning

Med fellesledning forstås ledninger som tilhører to eller flere eiendommer/eiere.

Hvordan skal vi fordele kostnader ved skade på denne type ledninger?

I noen tilfeller foreligger det en fordelingsavtale mellom eierne - en fordeling av kostnadene kan også være tinglyst på hver enkelt av eiendommene - og da blir denne å legge til grunn.

Dersom det ikke foreligger noen slik avtale må vi fordele kostnadene mellom de som blir berørt av en og samme hendelse.

De som regnes som berørt i et slikt tilfelle er:

- de eiendommer som tilføres vann gjennom den del av ledningen der bruddet på vannledningen har oppstått, eller

- de eiendommer hvis avløpsvann går gjennom bruddstedet på avløpsledningen.

Kostnadene blir da å fordele mellom de impliserte selskaper for de respektive berørte eiendommer.

Det fratrekkes kun 1 egenandel som fordeles på samme måte som kostnadene.