Evakuering

Gå til hovedinnhold

Evakuering

I forbindelse med situasjoner der skade ennå ikke er utløst, men er svært truende, vil myndighetene kunne beordre evakuering. Dette er særlig aktuelt der skred truer, men kan også tenkes i forbindelse med flom eller stormflo.

Evakueringen foretas oftest primært for å verne liv og helse og skjer da som regel på meget kort varsel. Det vil derfor ikke være tid og muligheter for de som evakuerer til f.eks. å bringe med forsikret løsøre o.l. Dette er derfor vanligvis ingen redningssituasjon i forhold til naturskadeforsikringen.

Evakueringen vil kunne føre til merutgifter til opphold utenfor hjemmet. Slike merutgifter må eventuelt erstattes av det enkelte selskap og kan ikke avregnes mot poolen.