Dokumentasjon

Gå til hovedinnhold

Dokumentasjon

For alle utbetalinger og skadebehandlingen generelt må selskapet sørge for god dokumentasjon. Utbetalinger eller deler av utbetalinger som ikke kan anses for å være tilstrekkelig dokumentert, kan ikke avregnes Norsk Naturskadepool.