Containere

Gå til hovedinnhold

Containere

Containere er å anse som løsøre, og forutsatt at de er brannforsikret behandles skadene som for andre uforankrede ting. Containerens vekt, størrelse og plassering på skadetidspunktet må tas med i vurderingen ved eventuell avkortning.

 

Ankesaker:

331/93 plassert løst på tomten nær sjøen, manglet sikring mot vind