Bygge- og deleforbud

Gå til hovedinnhold

Bygge- og deleforbud

Er det nedlagt bygge- og deleforbud etter naturskadeloven § 22, gis ikke erstatning for skade på byggverk som siden er oppført på vedkommende område, eller for løsøre som befinner seg i byggverket når skaden er av slik art som vedtaket gjelder.

Se også Relokalisering ved fare for ny naturskade.